El ple aprova la creació d´una comissió que estudiï la viabilitat de la construcció del port

30 de novembre de 1999


El ple també va aprovar el catàleg especial de protecció arquitectònica i l’adjudicació de les obres de l’asfaltat i el clavegueram de Mas Trader II

El ple de l’Ajuntament de Cubelles, reunit en sessió plenària ordinària a la sala de plens, va aprovar amb la única abstenció del grup d’Iniciativa per Cubelles, la creació d’una comissió que estudiï la necessitat, l’interès i la viabilitat de construir un port esportiu al terme municipal. Aquesta comissió, que estarà formada per l’Alcalde de Cubelles, Josep Marcillas, els regidors Joan Albet i Manel Creixell, la secretària, l’arquitecte i el tècnic d’administració local de la corporació, tindrà quatre mesos per realitzar una memòria justificativa.

Aquesta memòria justificativa ha de tenir, segons la normativa, un avantprojecte de les obres i instal·lacions necessàries per a la implantació de l’activitat proposada; la justificació de la necessitat i conveniència de l’activitat proposada, de l’interès públic que hi concorre, valoració dels avantatges socials que representa, llocs de treball directes i indirectes que comporta, etc.; pressupost financer i pla de posada en funcionament de l’activitat projectada, rendibilitat prevista i anàlisi del cost-benefici; forma jurídica, normes reguladores i estatuts de la societat que s’ha d’instituir; l’àmbit d’actuació de la societat; i supòsits d’acabament de l’activitat.

L’Alcalde de Cubelles, Josep Marcillas, va expressar “l’interès del govern per portar a terme el port esportiu, que estem convençuts afavorirà l’economia municipal”. Marcillas va explicar que els acords proposats van encaminats a “complir amb la normativa vigent, que ens marca les pautes i la normativa a seguir”. A més de la memòria justificativa i la creació d’una comissió d’estudi, l’Alcalde cubellenc va apuntar a la necessitat d’analitzar el cost econòmic que tindrà el projecte, per “veure si és o no assumible”, i la forma de gestió. Tant el grup del PSC, malgrat donar el seu vot favorable, com el d’IC-V van expressar el seu descontent per l’absència de representants dels grups de l’oposició a la comissió d’estudi, a la qual cosa l’Alcalde va respondre que “s’ha fet una comissió que sigui operativa”.

S’aprova provisionalment el catàleg arquitectònic

Per altra banda, el ple també va aprovar provisionalment, amb el vots a favor de l’equip de govern i les abstencions de l’oposició, el catàleg i el pla especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Cubelles. Manel Creixell, regidor d’Urbanisme i Planejament, va explicar que “aquesta aprovació provisional resol les al·legacions”. A més, Creixell va assegurar que “el que pretenem és donar compliment al Pla General, que diu que el Pla Especial s’ha de complir en quant a la normativa”. Per al regidor, el que s’aconseguirà amb el catàleg i el pla especial és que el patrimoni històric quedi regulat. “És l’eina és bàsica per crear un marc adequat a qualsevol municipi per gaudir del valor històric”, ha explicat el responsable de l’urbanisme municipal.

El regidor del PSC, Jordi Coch, va manifestar que “estem d’acord amb l’explicació i el nostre vot serà favorable”, tot i que després es va abstenir. El regidor socialista, però, va manifestar que “creiem que hi ha alguns edificis que no estan catalogats que s’haurien de conservar”. Per la seva banda, Pilar González, que s’estrenava en el ple com a portaveu del seu grup en substitució de l’ex alcaldessa Mònica Miquel, va manifestar estar d’acord “en la part tècnica, per la professionalitat amb què s’ha fet el catàleg”. Malgrat això, González va anunciar que el seu grup s’abstindria perquè “els membres de l’equip de govern ho volen fer sols”.

El catàleg i pla especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental de Cubelles té com a objectiu protegir edificis, conjunts, elements arquitectònics i espais urbans que representen una importància històrica, arquitectònica o ambiental. El catàleg entra ara en el tràmit d’aprovació per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona. Aquest organisme té un termini màxim de sis mesos per aprovar, susprendre l’aprovació definitiva per deficiències subsanables o denegar l’aprovació. En cas de no donar cap resposta en el termini de sis mesos, el pla es dona per aprovat definitivament.

S’adjudiquen les obres d’asfaltat i clavegueram de Mas Trader segon sector

En el ple del passat dilluns també es va aprovar l’adjudicació del contracte d’obres per l’execució del projecte de millora de l’asfaltat i de la xarxa de clavegueram de Mas Trader II sector. Aquestes obres s’han adjudicat a l’empresa Roca Gómez, per un import total de 853.246,61 €. En total es van presentar tres empreses al concurs, i al mesa de contractació, reunida el passat 9 de setembre, va decidir que les obres les fes Roca Gómez, amb 70,65 punts, ja que presentava la millor oferta.

Josep Marcillas, Alcalde de Cubelles, va explicar que “el projecte es va aprovar per la comissió de govern del 26 de febrer, i el plec de clàsul·les es va aprovar en la sessió plenària del 20 de maig”.

Jordi Coch, que va donar el seu vot favorable a l’adjudicació, va demanar “la construcció d’un col•lector al carrer Gesamí per recollir les aigües pluvials del primer i segon sector”. En aquest sentit, Miquel Padreny, regidor d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Cubelles, va explicar que aquest és un tema “contemplat en el pla director fet per Sorea en les actuacions que s’han de fer al municipi”.

El ple a més va aprovar les dues festivitats locals per a l’any 2003, que seran novament el 16 d’agost (Festa Major) i el 30 de juliol (Sant Abdón i Sant Senén, Festa Major Petita). A més, Josep Marcillas va donar compte al ple de la instància presentada pel grup municipal d’Iniciativa per Cubelles – Verds, en què s’informa que a partir del ple del mes de setembre les funcions de portaveu del grup les farà la regidora Pilar González i Escoda, en substitució de Mònica Miquel i Serdà. L´Alcalde Josep Marcillas, en nom de l´Equip de Govern, va "agrair la tasca feta per la regidora Mònica Miquel i desitjo sort en aquesta nova etapa a la regidora Pilar González".

A més, també es van aprovar dues modificacions puntuals del Pla General, una amb caràcter provisional consistent a la inclusió de l’ús hoteler en una illa d’equipaments al sector del Clot del Bassó, i l’altra amb caràcter inicial per incloure l’ús comercial en planta soterrani vinculat a l’ús comercial en planta baixa i en el mateix nivell; i la liquidació definitiva de les quotes urbanístiques corresponents als costos de construcció del Passeig de la Mar Mediterrània, que s’ha incrementat en un 2,16% respecte al valor inicial previst per les millores introduïdes.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023