Aprovat el Pla Especial del Port Esportiu

30 de novembre de 1999


El govern ho va aprovar inicialment per Junta de Govern i servirà per ordenar els usos del futur Port Esportiu

La Junta de Govern de l´Ajuntament de Cubelles ha aprovat, inicialment, el Pla Especial del Port Esportiu. Aquest document, requerit per la Generalitat, és el que ha de regular els usos admesos al futur Port cubellenc.

El document aprovat, i que actualment està a exposició pública, estableix la distribució dels usos lúdics (bars i restaurants), comercials, de tallers de nàutica, l´espai de reparació d´embarcacions, la zona d´aparcaments i la llàmina d´aigua. En el Pla Especial es manté la construcció d´una unica planta, a excepció de l´edifici de capitania en el que es contempla la planta baixa i pis.

El febrer de 2003, l´empresa Grup Marítim Metropolità S.L., participada per l´Ajuntament de Cubelles, va demanar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya la concessió administrativa per a la construcció i explotació d´una dàrsena esportiva i d´esbarjo al Port de Cubelles, amb la corresponent zona de serveis. A més, l´empresa sol·licitant va presentar un projecte bàsic de dàrsena esportiva.

Actualment és la Direcció General de Ports i Transports qui ha de donar la concessió administrativa per a poder començar la construcció d´aquest Port Esportiu.


  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023