Contractades les reformes de les places Catalunya i de l’Anxaneta

26 de febrer de 2019


Els treballs tindran un preu total de 141.841,71 euros, un 16,5% inferior al preu de sortida

La reforma de la plaça de l’Anxaneta (Santa Maria) i la plaça Catalunya (barri Marítim) ja han estat contractades i les obres començaran un cop es faci el consignament pressupostari i s’allargaran per un període d’entre quatre mesos i quatre mesos i mig.

 

En el cas de la plaça Catalunya, l’import total de l’actuació que executarà Señales Girod S.L. és de 94.639,70 euros, que suposa una reducció d’un 15% respecte al preu de sortida i el termini d’execució es perllongarà durant 20 setmanes. La superfície afectada per les obres serà de 1.303 m2. El projecte es centra en la remodelació del paviment actual de la plaça, que es troba degradat i que evita el seu ús per a persones amb mobilitat reduïda. S’estableix una nova delimitació del seu espai útil que inclou l’encaix existent al carrer Mallorca i el pas de vehicles per accedir als guals que actualment hi ha al seu cantó nord, així com la configuració d’un nou espai de jocs infantils. La plaça quedarà dividida en tres zones, que de sud a nord crea una primer àmbit de sauló, una segona franja de paviment de formigó buixardat i una tercera destinada a jocs infantils i amb un paviment de formigó pintat de color verd i de cautxú reciclat al seu centre per encabir la zona de jocs infantils. Tot l’espai acabarà envoltat per una vorera ampla de formigó buixardat.

 

A la plaça de l’Anxaneta, serà l’empresa Folch S.A. qui executarà les obres durant quatre mesos per un import total de 77.202,01 euros, un 18% inferior al preu de sortida. Aquest és un espai de forma triangular que amb el pas del temps s’ha anat degradant i perdent funcionalitat i precisa una actuació per tornar a ser un espai pel lleure. El seu desnivell cap a sud ha originat unes correnties d’aigües pluvials que han degradat l’actual paviment de sauló, formant uns solcs que fan aquest espai molt inaccessible per a persones amb mobilitat reduïda. El projecte de reforma es concentra en la construcció d’un nou paviment de formigó buixardat i una xarxa de recollida d’aigües pluvials, per evitar les correnties actuals i garantir així un ús adequat d’aquest espai públic municipal. En aquest cas, es mantenen les voreres existents que encerclen l’espai destinat a la plaça de 1.450 m2.


plaça Anxaneta
  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023