El darrer Ple de l’any aprova definitivament la reducció del tipus l’IBI i l’impost de vehicles mecànics

19 de desembre de 2018


Unanimitat del Consistori en la moció per la defensa del litoral del Penedès Marítim

 

 

La darrera sessió plenària de caràcter ordinari de l’any 2018 celebrada el passat 18 de desembre al Centre Social Joan Roig i Piera va cloure amb l’aprovació de tots els punts contemplats a l’ordre del dia, a més d’una moció que va ser resolta per unanimitat.

 

El primer punt sotmès a votació va ser l’aprovació del nou representant municipal en el Consell rector del Consorci del Govern territorial de salut del Garraf. El regidor de Salut i Medi Ambient, Josep Maria Hugué com a titular, i la regidora de Participació ciutadana, Ester Soler, com a suplent van ser escollits amb els vots positius de l’Equip de Govern, el PP i la RNA Sílvia Romero i l’abstenció de la resta de membres del Consistori.

També va aprovar-se la designació dels representants municipals a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). En aquest cas, es votava la modificació de la representació en la Comissió de Participació i Democràcia local en favor d’Ester Soler que va acceptar-se amb els vots a favor de l’Equip de Govern i la RNA, i l’abstenció de la resta del Consistori.

 

El següent punt de debat va ser la imposició de la sanció econòmica a un ciutadà per infraccions en matèria d’animals de companyia. Les úniques abstencions de Cubelles sí es pot amb la resta de vots afirmatius van aprovar imposar a l’infractor la sanció de multa de 2.603,50 euros per la comissió d’infraccions en relació a dos gossos de raça potencialment perillosa. Una infracció greu de mantenir els animals en instal·lacions inadequades, perilloses o molestes, la tinença o conducció d’un gos potencialment perillós sense llicència, i una infracció greu per no contractar l’assegurança de responsabilitat civil.

 

La modificació de l’ordenança municipal reguladora de la creació i funcionament del registre electrònic de l’Ajuntament de Cubelles va aprovar-se amb el vots afirmatius de tot el Consistori a excepció del PSC, que es va abstenir.

 

Abans del debat del punt número 14 va incorporar-se a la sessió i a les votacions la regidora de Benestar social, Noemí Cuadra, i va començar l’exposició de la proposta d’aprovació del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos. El regidor d’Hisenda, Raül Mudarra, va explicar que es tractava d’un “canvi del model de fiscalització passant de la fiscalització prèvia a limitada prèvia i que entri en vigor a partir de l’1 de gener de 2019”. El canvi suposarà que “la Intervenció municipal controlarà els requisits bàsics amb l’objectiu final d’agilitzar la fiscalització dels expedients”. El punt va rebre el suport de tots els regidors i regidores tret del PSC, que es va abstenir.

 

Els dos darrers punts preveien l’aprovació definitiva de les dues ordenances municipals que s’havien aprovat inicialment en anteriors sessions plenàries. En primer lloc, es van resoldre desfavorablement les al·legacions de Guanyem Cubelles presentades en relació a la modificació de l’Impost de Béns Immobles (IBI). El regidor de la formació, Daniel Pérez, va reiterar a demanar “que pagui més qui més té”. Albert Tribó (Cub sí es pot) va anunciar “el vot a favor per ser la rebaixa de l’impost estrella de l’ajuntament”. El punt per a la reducció del tipus de l'IBI va rebre el suport de tots els grups excepte el PSC, que es va abstenir.

 

Pel que fa a la modificació de l’impost de vehicles de tracció mecànica, després d’anunciar la desestimació de les tres al·legacions presentades, Cubellencs-FIC va mostrar la seva disconformitat: “L’ordenança no pot anar vinculada a un club i és absurd a vincular-ho a participar en la trobada de vehicles clàssics”. Daniel Pérez va afegir que “no s’hauria de bonificar els cotxes que més contaminen, haurien d’estar penalitzats”. El PP va anunciar la seva abstenció al·legant que “no has de pertànyer a cap club per una bonificació”. Albert Tribó va seguir la mateixa línia: “El pagament d’un tribut no pot dependre de participar en una activitat d’una associació de la germana de la RNA”. Al seu torn, el PSC afegia que “no s’ha de coartar la llibertat del propietari dels clàssics de participar o no en un activitat ni que la fiscalització d’un tribut municipal es derivi a un tercer”. El regidor d’Hisenda va replicar les paraules dels grups de l’oposició argumentant que “la modificació deslliura l’entitat de la tasca de fiscalització” i que la modificació contempla que “no cal pertànyer al club per rebre la bonificació”.

 

Finalment es va debatre una moció que presentaven els grups d’UC 11-RCat, ERC, CiU, ICV, PP i els dos RNA demanant desenvolupar un pla estratègic de la costa del Penedès Marítim. El regidor de Medi Ambient, Josep Maria Hugué, va ser l’encarregat de defensar-la i va al·legar que “la regressió de la sorra a la platja per diversos motius com el canvi climàtic i la pressió urbanística fa que cerquem sinèrgies per mitigar conseqüències de futurs”. Cubellencs-FIC va demanar una taula de treball amb l’oposició per tractar aquest afer, mentre que per Guanyem Cubelles “la moció es queda curtíssima”. Cubelles sí que es pot va demanar “frenar l’especulació urbanística” i el PSC va qualificar la iniciativa de ser “una bona proposta i una bona moció”, que va ser aprovada pel vot unànime de tot el plenari.


Ple desembre 2018
  • Ple desembre 2018
  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023