L’Ajuntament crea una comissió per controlar i supervisar els contractes que signi el Consistori

10 d'octubre de 2017


L’objectiu passa per proposar millores i garantir el seu correcte compliment

El consistori de Cubelles ha aprovat la creació d’una comissió encarregada de l’estudi, plantejament i seguiment dels contractes que, des de l’ens públic, es signin. El grup de treball es compondrà de tècnics responsables de l’àrea i regidors corresponents.  La comissió neix com a un òrgan de control, supervisió, assessorament i proposta en relació als contractes presents i futurs. Les principals funcions que tindrà aquest organisme són: fer propostes de millor en les prestacions contractades; l’estudi i el plantejament de nous contractes; el seguiment dels expedients tramitats per assegurar-ne el compliment; proposar mesures disciplinàries en cas d’incompliments; informar a l’òrgan de contractació de l’estat d’execució dels contractes, a més, de totes aquelles funcions que s’estimin necessàries en el desenvolupament de la comissió.

 

La comissió estarà integrada per:

 • Presidenta: Sra. Rosa M. Fonoll i Ventura / Suplent: Sr. José M. Ardila Contreras.
 • Vocal: Sr. Agustí Casanovas i Borrell (sense suplent).
 • Vocal: Sr. José M. Écija Albalate / Suplent: Sra. Ester Pérez Massana.
 • Vocal: Sr. Xavier Grau i Roig / Suplent: Sra. Isabel Soler García.
 • Vocal: regidor o regidora responsable del contracte
 • Tècnic: Responsable del contracte.
 • Secretària General de la Corporació: Sra. Carme López-Feliu i Font / Suplent: TAE de Secretaria.
 • Interventor acctal. de la Corporació: Sr. Noël Casals Ramon / Suplent: TAE d’Intervenció.
 • Secretària: Sra. Carme Saladié i Forasté / Suplent: Sr. José Hinojosa González.

 

 


neteja viària

 • Icone facebook
 • Icone impressora