Es modifica l'Ordenança municipal de tinença d'animals domèstics de companyia

10 d'agost de 2017


L'alteració afecta a les normes d'ús dels espais d'esbarjo per a gossos

El Ple de l’Ajuntament va acordar la modificació de l’Ordenança municipal per a la tinença d’animals domèstics de companyia. L’alteració afegeix un nou punt en l’article 20 i normes d’ús dels espais d’esbarjo per a gossos:

 

Article 20.  Espais reservats als animals de companyia

(...)

Aquests espais hauran de garantir la seguretat dels animals i de les persones, evitant la fugida dels gossos.  Les persones posseïdores vigilaran perquè els seus gossos no provoquin molèsties als altres usuaris i estan obligats a recollir-ne els excrements”.

 

Alhora, s’incorpora com a infraccions lleus l’incompliment de les normes d’ús dels espais d’esbarjo per a gossos. Aquestes normes no són reiteració ni substitueixen les obligacions que ja es contemplaven prèviament a l’ordenança i de les quals les conseqüències del seu incompliment  ja es troba recollit en l’apartat d’infraccions. Així doncs, s’afegeix un vintè punt a l’article 59 amb el següent text:

 

Inobservança de les normes d’ús dels espais d’esbarjo que siguin pròpies de l’espai i no es trobin tipificades independentment”.

 

Podeu consultar les normes d’ús dels espais d’esbarjo per a gossos fent clic a l'arxiu en format PDF d’aquesta notícia.


Ajuntament Façana

  • Icone facebook
  • Icone impressora