La Mancomunitat Tegar Garraf assumeix el servei de conservació d’espais verds

4 de maig de 2017


L’acord preveu la subrogació dels operaris d’El Ventall que feien aquests treballs fins ara a la vila

L’Ajuntament de Cubelles i la Mancomunitat Tegar del Garraf han acordat l'encàrrec de gestió del servei de conservació, manteniment i gestió d’espais verds del municipi a partir del 8 de maig. Els encarregats de dur a terme aquestes tasques serà la secció de jardineria del Centre Especial de Treball de Tegar, als que s’hi sumaran els treballadors d’El Ventall que feien fins ara aquesta feina a Cubelles. Aquest ha estat un apartat prioritari de l'acord, permetent que individualment la plantilla d'El Ventall adscrita a Cubelles pugui decidir si volen ser subrogats pel Tegar i seguir desenvolupant les mateixes tasques.

 

Els serveis que s’encarreguen comprenen la conservació de parterres en places, passeigs, parcs i altres recintes d’accés lliure, detallats a l’inventari de zones verdes al que s'hi ha sumat els jardins de Can Travé, els safareigs i el caminet del Foix. També comprèn la conservació d'arbres i arbusts existents en els parcs, places, carrers, passeigs i altres espais públics i municipals de la població.

 

També aniran a càrrec de Tegar les següents despeses:

  • La reposició de material vegetal (arbres i arbusts)
  • La reposició de flors de temporada
  • La reposició de sauló
  • La reposició i/o reparació de sistemes i xarxes de reg

 

A més es realitzaran els treballs de caràcter extraordinari que es considerin necessaris pel bon desenvolupament del servei i siguin requerits pels tècnics municipals. Així com atendre, fins i tot fora de la jornada normal de treball, les situacions d'emergència on sigui precís la prestació dels treballs del servei de manteniment de parcs i jardins.

 

La Mancomunitat Tegar disposarà dels vehicles, maquinària i útils necessaris per poder realitzar correctament les operacions descrites i reuniran necessàriament condicions adequades per la finalitat a què es destinen.

 

L’import total anual del traspàs de la gestió del servei de conservació, manteniment i gestió d’espais verds de Cubelles serà de 388.853,92 € exclòs d’IVA.


parc passeig Vilanova
  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023