Comencen les feines de tractament estructural de Can Travé

1 d'octubre de 2019


Abans de començar les obres de substitució de l’estructura en mal estat, s’estan invertit prop de 120.000€ en la impermeabilització de l’edifici i dels murs de façana.

La regidoria d’Urbanisme i la de Patrimoni han iniciat les obres de rehabilitació de Can Travé, encaminades a la substitució de l’estructura en mal estat, que serà una de les grans obres per recuperar l’ús de l’edifici.

 

Els serveis tècnics municipals han contractat les tasques de reparació de teulades, canalons de pluja, impermeabilització de terrats i humitats per capil·laritat dels murs exteriors, per un import total de 119.061,28€.

 

Les obres de reparació teulades consisteixen en el desmuntatge de les teules actuals, per posteriorment ser reaprofitades i muntades les que estiguin en bon estat, fixació de cairons per la part superior, i col·locació de teules. A les parts menys afectades es preveu un canvi de teules trencades amb el subministrament de teules antigues imitant les existents i rejuntat les peces amb les existents. Els canalons també seran objecte de rehabilitació. S'efectuarà una neteja prèvia de tots ells, incloent boneres i recollides d'aigües. En els canalons d'obra o ceràmics les operacions consistiran en un rejuntant i/o pintat amb pintura asfàltica. En els canalons metàl·lics, es procedirà a un segellat amb màstic elàstic o amb soldadura de les parts que puguin estar desunides.

 

Les obres dels terrats consisteixen en una neteja general de totes les superfícies, extraient aquelles parts que no estiguin ben fixades, el rejuntat de les rajoles que no estiguin ben adherides, làmines de tela desenganxades, etc, i la reparació i segellat de juntes de dilatació, reparació i substitució de remats de murets perimetrals, sòcols i punts singulars, aplicació de material impermeable (tipus cloro-cautxú o similar) i morter impermeable als murets perimetrals per a la seva cara interior, tot amb materials homologats i amb tots els certificats i garanties per a l’ús i aplicació escollits.

 

La primera actuació sobre l’estructura de l’edifici serà sobre els murs de façana que actuen com a estructura vertical de l’immoble. Aquest murs, amb una greu afectació a la seva part inferior per humitat provinent del terreny (per capil·laritat), començaven a donar símptomes de pèrdua de secció, el que ha provocat aquesta actuació per la cara exterior de l’edifici. El sistema utilitzat per evitar aquesta afectació és mitjançant perforacions de 12 o 14 mm de diàmetre al llarg de tot el mur afectat, amb perforacions executades cada 10 cm i en la profunditat del 90% de la secció del mur. A continuació s'injecta a pressió una solució de resines, en forma aquosa o en gel. Aquest procés es repeteix en tota la base del mur. Aquestes injeccions actuen com una barrera física que garanteix l'absoluta estanquitat  del mur a la humitat ascensional.

 

A continuació, prèvia retirada del mobiliari que es traslladarà a una nau que es llogarà a l’efecte, es contractaran els treballs d’enderroc dels fals sostres a l’interior de l’edifici a les zones amb estructura de biguetes de fusta afectades per xilòfags. Aquest treball és previ per poder tractar-les, reparar-les i/o substituir-les. Es preveu que abans de final d’any començaran aquests treballs de reparació de les biguetes del sostre afectades per xilòfags i que no es puguin recuperar amb el tractament indicat.

 

Aquestes obres complementen les que des de fa temps es porten a terme als jardins de Can Travé, consistent a la recuperació de les baranes d’obra que estaven en molt mal estat. També s’han realitzat obres de reparació de paviments de la zona on es realitza anualment el pregó de Festa Major i que no formen part de l’entorn de l’obra que licita el Consell Comarcal del Garraf a través dels fons FEDER, consistents en la rehabilitació de la instal·lació d'il·luminació i nou sistema de reg dels jardins de Can Travé, d'acord amb el projecte executiu redactat per Sloting Plus, S.L., inclosa dins de l'operació Garraf: camins, patrimoni i natura, cofinançada pel FEDER de Catalunya 2014-2020. Aquest projecte, el termini de presentació d’ofertes del qual era el 2 d’octubre, té un pressupost de 169.053,98€ i un termini d’execució aproximat de 4 mesos. En paral·lel a aquestes obres, s’aprofitarà per adequar i condicionar els camins dels jardins del palauet neoclàssic amb l’objectiu d’obrir els jardins a la ciutadania el més aviat possible.

 

Can Travé, que està catalogada i declarada Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) des del 1997, es va adquirir a finals de l’any 2014. El Govern municipal del mandat 2015-2019 es va trobar que no existia cap projecte definit, sense disposar d’inventari ni reveure un pressupost per a la seva rehabilitació. Davant d’aquesta situació, el Govern va encarregar a la regidoria de Patrimoni impulsar la creació d’un grup de treball intern sobre la situació arquitectònica i cultural de l’edifici. Aquest grup pluridisciplinari, format per tècnics municipals i els responsables polítics de CulturaPatrimoni i la pròpia Alcaldia, va fer una anàlisi de les patologies de la finca, alhora de constituir la comissió d’estudi del patrimoni local, el gener de 2018.

 


Cobertes Can Travé
  • Cobertes Can Travé
  • Cobertes Can Travé
  • Cobertes Can Travé
  • Cobertes Can Travé
  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023