El problema dels abocaments fecals al riu Foix, en vies de solució

11 de març de 2019


Fins al 2016, l’Ajuntament de Cubelles no va impulsar un projecte propi per resoldre els abocaments

Arran de les publicacions a les xarxes socials de diversos grups municipals interessant-se per l’estat de la desembocadura del riu Foix, des de l’Ajuntament de Cubelles es vol recordar les accions que s’han realitzat per solucionar els problemes dels abocaments de fecals que des de fa més de 10 anys es realitzen al riu Foix quan plou.

 

El gener de 2016, just sis mesos després d’encetar el mandat, el Govern de l’Ajuntament de Cubelles, liderat per Rosa Fonoll (UC11-RCat) va reunir-se amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per abordar la problemàtica dels abocaments fecals al riu Foix. En aquesta reunió es va convidar al regidor de Cubelles Sí es Pot, Albert Tribó, que al desembre de 2015 va impulsar d’una moció de protecció especial del riu Foix. Totes les accions que s’han portat a terme sempre han comptat amb el benentès de l’associació Fauna de Cubelles, que des del 2009 es queixa dels abocaments al riu i la inacció de les administracions competents.

 

En el període 2016-2018 s’ha establert un diàleg amb l’ACA, si bé no ha estat efectiu des del punt de vista econòmic perquè l’agència no ha acceptat abonar res del més del que l’obliga la llei vigent, aproximadament un 25% del cost total de l’obra. Per aquest motiu, es va optar per impulsar un projecte propi per solucionar aquesta greu problemàtica mediambiental. Aquest es concreta en l’ampliació de l’estació de bombament de l’Av. Onze de Setembre, que cerca la millor solució mediambiental per a l’espai natural de la desembocadura del Foix. L’octubre de 2017 es va adjudicar la redacció del projecte, que es va presentar el juliol de 2018 amb una solució pionera a Catalunya amb un sistema anomenat Vortex, que centrifuga l’aigua dipositant els residus sòlids i abocant al riu aigua en condicions de salubritat adequada. Tot i que aquesta solució és més costosa, es compensa amb la renúncia a la construcció de l’emissari submarí, que representaria traslladar la contaminació de la llera del riu al fons del mar, i s’opta per la solució més respectuosa amb l’entorn.

 

Malgrat que l’ACA no es farà càrrec de l’import total de l’obra, s’ha seguit cercant vies de finançament per sufragar amb fons supramunicipals el cost de l’obra. Així, la Diputació es compromet a aportar el 25% de l’ampliació de l’estació de bombament, tot i que encara resta pendent que arribi la confirmació per escrit d’aquest ajut, que està només pendent de la signatura oficial. El 50% restant, es sufragarà amb recursos propis i per poder convocar la licitació només manca rebre el darrer informe d’ADIF, per la proximitat amb la via del tren.

 

Però per tal d’impulsar la desembocadura del Foix com a espai natural i actiu patrimonial, socioeconòmic i educatiu, els darrers anys s’han executat diverses accions per protegir i potenciar el Foix, entre les que destaquen:

I al riu, s’ha instat a l’ACA a crear un cabal ecològic. També s’ha fet un abalisament de la platja situada a l’Espai Natural de la Desembocadura del riu Foix, espai que forma part de la Xarxa Natura 2000 i de l’Inventari de Zones Humides de Catalunya i que s’està utilitzant com a àrea de descans d’entre d’altres espècies, de la gavina corsa, la gavina capnegra i xatrac, el bernat pescaire, camallarga, martinet blanc, polit cantaire, blauet i corriol camanegre.

Antecedents

L’any 2009, l’Ajuntament de Cubelles, a requeriment de l’ACA realitza una obra al llarg del Pg. Fluvial per incrementar el cabal del clavegueram i evitar, així, els abocaments al riu dels sobreeixidors i les inundacions sota el pont de la via del ferrocarril. En relació a aquestes obres, el febrer de 2011 l’ACA es comprometia a fer dues actuacions: la construcció d’un emissari submarí i l’ampliació de l’estació de bombament. El Govern liderat per Maria Lluïsa Romero (PSC) aconseguia de l’ACA la qualificació de les obres com a “prioritàries”.

 

Com que aquestes actuacions no es concretaven, el novembre de 2012 el Consistori, aleshores presidit per l’ecosocialista Mònica Miquel (ICV), va anunciar un front comú amb l’associació Fauna de Cubelles contra els abocaments. Però no va ser fins a principis de 2014, que es va remetre una carta a l’ACA reclamant mesures urgents per solucionar els abocaments d’aigües fecals al riu Foix. Carta que es va tornar a enviar el juny de 2014 davant del silenci de l’ACA.

 

El mandat 2011-2015 va acabar sense cap acord ni compromís de l’ACA, ni tampoc cap projecte concret per resoldre la problemàtica, a càrrec dels pressupostos municipals. 


Desembocadura del riu Foix
  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023