Adjudicada la construcció de la biblioteca per un import de 2 milions d’euros, un 15% per sota del preu de sortida

31 de gener de 2019


L’empresa Artifex Infraestructures SL ha estat l’escollida d’entre les sis propostes presentades

Les feines de construcció de la nova biblioteca municipal les executarà l’empresa Artifex Infraestructures SL, que ha estat l’escollida entre les sis que concorrien al concurs públic de licitació de les obres. L’oferta econòmica de l’adjudicatària és de 2.051.221€, IVA a banda, el que representa una rebaixa respecte al preu de sortida de gairebé un 15%. A més, en l’equipament han ofert millores per valor d’11.900€ i 31.718,34€ en millores de l’entorn.

 

La nova biblioteca municipal se situa en l’espai central del solar entre els carrers de la Mare de Déu de Montserrat, del Dr. Dàrius Huguet, Ciutat de Barcelona i Arles de Tec. La construcció es percep com un edifici dins d’un parc, amb l’objectiu que la zona verda s’estengui i embolcalli la biblioteca, des del carrer del Dr. Dàrius Huguet fins al límit de la comissaria de Policia Local.

 

Segons el Mapa de Lectura, a Cubelles li correspon la tipologia de Biblioteca Local, que ha de donar servei de forma coordinada amb la Biblioteca Central Comarcal del Garraf, que és la Biblioteca Joan Oliva i Milà de Vilanova i la Geltrú. En relació al programa bàsic, i d’acord amb els paràmetres previstos segons els estàndards de la Xarxa de Biblioteques adaptats a la realitat local de Cubelles, l’equipament es distribuirà en les següents zones:

  1. zona d’acollida i promoció
  2. zona general
  3. zona infantil
  4. zona de treball intern

La nova biblioteca tindrà un pati interior que permetrà la lectura i les activitats a l’aire lliure i contribuirà a millorar la qualitat ambiental, tant des del punt de vista climàtic com lumínic, ja que aporta llum natural en el cor de la biblioteca, possibilita la ventilació creuada i la regulació climàtica i és un punt de descans visual per als usuaris i el personal. La distribució focalitza la presència de la zona verda situada a ponent, abocant-hi la sala de lectura de tal manera que el parc es fa present a la biblioteca emmarcat dins d’un gran finestral. El conjunt tindrà dos volums, un corresponent als espais polivalents i de suport i l’altre a la pròpia biblioteca.

 

Un cop adjudicat el projecte, s’ha endegat el procediment administratiu corresponent per tal de poder dur a terme la signatura protocol·lària corresponent, programar l’acta de replanteig i iniciar formalment les obres, que tenen una durada aproximada de 14 mesos, després que l’adjudicatari hagi presentat una millora al termini inicial, que era de 18 mesos. Així mateix, la garantia s’ha incrementat a proposta d’Artifex Infraestructures 4 anys, quan la garantia de sortida era d’un any.


Simulació de la nova biblioteca
  • Icone facebook
  • Icone impressora
Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023