Recursos Humans i atenció a la ciutadania

 • Projecte executat Oferir un servei d’atenció propera i de qualitat des de l'OPIC.
 • Projecte no executat Crear eines de participació ciutadana per valorar els serveis d’atenció.
 • Projecte en marxa Establir mecanismes interns de gestió de qualitat i millora del servei i atenció als ciutadans.
 • Projecte executat Disposar canals directes perquè els treballadors municipals exposin aspectes a millorar.
 • Projecte no executat Establir mecanismes interns per valorar la qualitat del servei.
 • Projecte en marxa Optimitzar els recursos públics i racionalitzar els procediments de resposta a les necessitats ciutadanes per millorar l'organització municipal.
 • Projecte executat Elaborar la catalogació de llocs de treball dels treballadors municipals.
 • Projecte en marxa Reduir el temps de resposta de les instàncies.
 • Projecte en marxa Implementar l’administració electrònica per agilitzar els serveis.

Façana nova de l'Ajuntament

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
 • Plaça de la Vila, 1
 • 08880 Cubelles
 • Fax 938951023