Millora dels serveis públics: accions d'intervenció immediates

  • Projecte en marxa Millorar la gestió de la neteja viària, prioritzant els eixos comercials, turístics i residencials. S’estan ultimant els plecs d’un nou contracte amb millores de personal, noves màquines i optimització de recursos
  • Projecte en marxa Arranjament dels carrers del municipi seguint les fases previstes que garanteixin la seguretat i l'accessibilitatActualment estan en  marxa les adjudicacions  de Mas Trader I i Països Catalans
  • Projecte executat Elaboració de la catalogació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cubelles.

NETEJA VIÀRIA - Maquines CESPA.JPG

Logotip CC Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023