Regidories


Àrea d’Alcaldia
Comunicació i TIC
Xavier Baraza Sánchez
inf...@cubelles.cat
Polítiques d'Igualtat
Rosa Fonoll i Ventura
igu...@cubelles.org

Àrea de Comunitat
Cultura
Ester Pérez Massana
cul...@cubelles.org
Esports
Narcís Pineda i Oliva
esp...@cubelles.org
Participació i Atenció Ciutadana
Rosa Fonoll i Ventura
op...@cubelles.cat
Patrimoni local
José M. Ardila Contreras


Àrea de desenvolupament urbà
Empresa, Emprenedoria i Ocupació
Narcís Pineda i Oliva
dec...@cubelles.org
Espai públic
José M. Ardila Contreras
via...@cubelles.org
Medi Ambient i Sanitat
Josep Ma. Hugué i Oliva
med...@cubelles.org
Turisme, Comerç i Fires
Raül Mudarra Carmona
tur...@cubelles.org
Urbanisme
José M. Ardila Contreras
ser...@cubelles.org

Àrea de Serveis a les Persones
Benestar Social, Integració i Cooperació
Noemí Cuadra i Soriano
sso...@cubelles.cat
Educació, Infància i Joventut
Ester Pérez Massana
ens...@cubelles.org

Àrea de Govern
Hisenda
Raül Mudarra Carmona
int...@cubelles.org
Recursos Humans
José M. Écija Albalate
rr...@cubelles.cat
Seguretat Ciutadana i Prevenció de Riscos
Rosa Fonoll i Ventura
pol...@cubelles.cat
Logotip CC © Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023