Organització municipal


Àrea d’Alcaldia
Comunicació i TIC
Xavier Baraza Sánchez
informa@cubelles.cat
Polítiques d'Igualtat
Rosa Fonoll i Ventura
igualtat@cubelles.org

Àrea de Comunitat
Cultura
Ester Pérez Massana
cultura@cubelles.cat
Esports
Narcís Pineda i Oliva
esports@cubelles.org
Participació i Atenció Ciutadana
Agustí Casanovas Borrell
opic@cubelles.cat
Patrimoni local
José M. Ardila Contreras


Àrea de desenvolupament urbà
Empresa, Emprenedoria i Ocupació
Narcís Pineda i Oliva
deconomia@cubelles.org
Espai públic
José M. Ardila Contreras
viapublica@cubelles.org
Medi Ambient i Sanitat
Josep Ma. Hugué i Oliva
mediambient@cubelles.org
Turisme, Comerç i Fires
Raül Mudarra Carmona
turisme@cubelles.org
Urbanisme
José M. Ardila Contreras
serveistecnics@cubelles.org

Àrea de Serveis a les Persones
Benestar Social, Integració i Cooperació
Noemí Cuadra i Soriano
ssocials@cubelles.cat
Educació, Infància i Joventut
Ester Pérez Massana
ensenyament@cubelles.org

Àrea de Govern
Contractació
Agustí Casanovas Borrell
contractacio@cubelles.cat
Hisenda
Raül Mudarra Carmona
intervencio@cubelles.org
Recursos Humans
José M. Écija Albalate
rrhh@cubelles.cat
Seguretat Ciutadana i Prevenció de Riscos
Rosa Fonoll i Ventura
policia@cubelles.cat