Ordenances i reglaments


Bases
Bases beca investigació local
Bases del concurs de mestres xatonaires 2017
Bases específiques subvencions cultura 2015
Bases generals selecció participants formació SOLC
Bases subvencions Carnaval 2016
Bases subvencions cultura 2015
Bases reguladores pel procediment de la llista d'espera del mercat municipal

Models de documents
Comunicació de dades per realitzar transferències o domiciliacions bancàries
Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic
Presentació de mèrits per processos selectius
Declaració jurada per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos
Inscripció al curs de preparació per la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà
Inscripció al curs de preparació per la prova d'accés a cicles formatius de grau superior
Inscripció al Servei d’Orientació Laboral de Cubelles (SOLC)
Sol·licitud d’admissió a proves selectives
Sol·licitud/renovació de llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos
Sol·licitud/renovació d'inscripció al cens municipal d'animals domèstics de companyia
Instància consulta consum
Instància genèrica
Canvi de titularitat de nínxol
Logotip CC © Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023