Models de documents


Autoritzacions
Autorització de representació
Autorització de representació
Autorització d'empadronament
Autorització empadronament
Autorització titular habitatge
Autorització titular d'habitatge

Comunicació
Comunicació de dades per realitzar transferències o domiciliacions bancàries
Model de comunicació de dades bancàries
Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic
Comunicació habitatge ús turístic
Veure
Presentació de mèrits per processos selectius
Model de presentació de mèrits

Declaració jurada
Declaració jurada per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos
Declaració jurada-animals perillosos
Declaració jurada per la inscripció al registre municipal d'unions estables de parella
Declaració Jurada parelles de fet

Inscripcions
Inscripció al curs de preparació per la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà
Inscripció al curs de preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà
Inscripció al curs de preparació per la prova d'accés a cicles formatius de grau superior
Inscripció al curs de preparació per la prova d'accés a cicles formatius de grau superior
Veure
Inscripció al registre municipal d'unions estables de parella
Instància parelles de fet
Inscripció al Servei d’Orientació Laboral de Cubelles (SOLC)
Inscripció al SOLC
Sol·licitud d’admissió a proves selectives
Instància inscripció a proves selectives
Sol·licitud/renovació de llicència per a la tinença i conducció d'animals potencialment perillosos
Inscripció llicència animals perillosos
Sol·licitud/renovació d'inscripció al cens municipal d'animals domèstics de companyia
Inscripció cens animals companyia

Instàncies
Instància consulta consum
Instància consum
Instància genèrica
Instancia genèrica
Veure

Sol·licituds
Canvi de titularitat de nínxol
Canvi de titularitat de nínxol
Sol·licitud d’admissió a proves selectives
Instància inscripció a proves selectives
Sol·licitud d'ajut de menjador per les famílies d'alumnes matriculats a les llars d'infants municipals
Sol·licitud d'ajuts al menjador llar d'infants
Sol·licitud de bonificació en el preu públic de la Llar d’infants segons Ordenança núm. 27
Sol·licitud de bonificació en el preu públic de la Llar d’infants segons Ordenança núm. 27
Veure
Sol·licitud de casament civil
Sol·licitud casament civil
Sol·licitud de documents administratius de Serveis Generals
Doc. Administratius Serv. Grals
Veure
Sol·licitud de mediació
Sol·licitud de mediació
Sol·licitud d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
Sol·licitud d'ocupació de taules i cadires amb lucre
Sol·licitud d'ús privatiu d'espais i material municipal-usos extraordinaris
Sol·licitud d'ús extraordinari d'espais municipals
Sol·licitud d'ús privatiu d'espais i material municipal-usos permanents
Sol·licitud d'usos puntuals i permanents d'espais municipals
  • logo Ajuntament Cubelles
Logotip CC © Ajuntament de Cubelles
  • Plaça de la Vila, 1
  • 08880 Cubelles
  • Fax 938951023